Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Ατοπική Δερματίτιδα

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενεργές δοκιμές για αυτή την ένδειξη.

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

M16-047

Φάσης 3 Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Διπλά Τυφλή Μελέτη για Εκτίμηση της Ουπαδασιτινίμπης σε Συνδυασμό με Τοπικά Κορτικοστεροειδή σε Έφηβους και Ενήλικες Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα

M18-891

Φάσης 3 Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Διπλά Τυφλή Μελέτη για Εκτίμηση της Ουπαδασιτινίμπης σε Εφήβους και Ενήλικες Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα

M23-696

Μια Φάσης 3β/4, Τυχαιοποιημένη, Ανοιχτού Σχεδιασμού, Αποτελεσματικότητας Τυφλοποιημένης ως προς τον Αξιολογητή Δοκιμή που Συγκρίνει την Ασφάλεια και την Τυφλοποιημένη ως προς τον Αξιολογητή Αποτελεσματικότητα της Ουπαδασιτινίμπης έναντι της Δουπιλουμάμπης σε Ασθενείς με Μέτρια έως Σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα (Level-Up)

Scroll to Top