Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Γιγαντοκυτταρική Αρτηρίτιδα

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενεργές δοκιμές για αυτή την ένδειξη.

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

M16-852

Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλή Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη για Εκτίμηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας της Ουπαδασιτινίμπης σε Συμμετέχοντες με Γιγαντοκυτταρική Αρτηρίτιδα: SELECT-GCA

Scroll to Top