Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Θυλακιώδες Λέμφωμα

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

Μ20-638

Φάσης 3, Ανοιχτού Σχεδιασμού Δοκιμή για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του Epcoritamab σε Συνδυασμό με Ριτουξιμάμπη και Λεναλιδομίδη (R2) σε σύγκριση με το R2 σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον ή Ανθεκτικό Θυλακιώδες Λέμφωμα (EPCORE™ FL-1)

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Scroll to Top