Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Θυλακιώδες Λέμφωμα

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

Μ20-638

Φάσης 3, Ανοιχτού Σχεδιασμού Δοκιμή για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του Epcoritamab σε Συνδυασμό με Ριτουξιμάμπη και Λεναλιδομίδη (R2) σε σύγκριση με το R2 σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον ή Ανθεκτικό Θυλακιώδες Λέμφωμα (EPCORE™ FL-1)

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

M22-003

Μια Φάσης 3, Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Ανοικτής Επισήμανσης Δοκιμή για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του Epcoritamab + Ριτουξιμάμπη και Λεναλιδομίδη (R2) σε σύγκριση με τη Χημειοανοσοθεραπεία σε Οζώδες Λέμφωμα που δεν έχει υποβληθεί σε Προηγούμενη Θεραπεία (EPCORE™FL-2)

Scroll to Top