Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

M14-239

Φάσης 2, Ανοικτή Μελέτη Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας της Τελισοτουζουμάμπης Βεδοτίνης (ABBV-399) σε Συμμετέχοντες οι Οποίοι Έχουν Υποβληθεί στο Παρελθόν σε Θεραπεία για c-Met+ Μη Mικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα

M18-868

Φάσης 3 Ανοικτή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη, Παγκόσμια Μελέτη της Τελισοτουζουμάμπης Βεδοτίνης (ABBV-399) Έναντι της Δοσεταξέλης σε Συμμετέχοντες οι Οποίοι Έχουν Υποβληθεί στο Παρελθόν σε Θεραπεία για Τοπικά Προχωρημένο/Μεταστατικό Μη Πλακώδη Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα με Υπερέκφραση c-Met και Μη Μεταλλαγμένο EGFR

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Scroll to Top