Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Νόσος του Crohn

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

M20-259

Φάσης 3, Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Τυφλοποιημένη ως προς τον Αξιολογητή της Αποτελεσματικότητας Μελέτη της Ρισανκιζουμάμπης σε Σύγκριση με την Ουστεκινουμάμπη για τη Θεραπεία Ενήλικων Συμμετεχόντων με Μέτρια έως Σοβαρή Νόσο του Crohn οι Οποίοι Απέτυχαν σε Anti-TNF Θεραπεία

M20-371

Μια Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του ABBV-154 σε Ασθενείς με Μετρίως έως Σοβαρά Ενεργή Νόσο του Crohn (CD):  AIM-CD

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

M16-000

Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο 52 Εβδομάδων Μελέτης Συντήρησης και Ανοικτή Μελέτη Επέκτασης της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Ρισανκιζουμάμπης σε Συμμετέχοντες με Νόσο του Crohn

M23-784

Μια Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Διπλά Τυφλή Μελέτη για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Υποδόριας Θεραπείας Επαγωγής με Risankizumab σε Ασθενείς με Ενεργή Νόσο του Crohn Μέτριας έως Βαριάς Μορφής

Scroll to Top