Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Νόσος του Crohn

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενεργές δοκιμές για αυτή την ένδειξη.

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

M20-259

Φάσης 3, Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Τυφλοποιημένη ως προς τον Αξιολογητή της Αποτελεσματικότητας Μελέτη της Ρισανκιζουμάμπης σε Σύγκριση με την Ουστεκινουμάμπη για τη Θεραπεία Ενήλικων Συμμετεχόντων με Μέτρια έως Σοβαρή Νόσο του Crohn οι Οποίοι Απέτυχαν σε Anti-TNF Θεραπεία

M16-000

Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο 52 Εβδομάδων Μελέτης Συντήρησης και Ανοικτή Μελέτη Επέκτασης της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Ρισανκιζουμάμπης σε Συμμετέχοντες με Νόσο του Crohn

M20-371

Μια Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του ABBV-154 σε Ασθενείς με Μετρίως έως Σοβαρά Ενεργή Νόσο του Crohn (CD):  AIM-CD

M23-784

Μια Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Διπλά Τυφλή Μελέτη για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Υποδόριας Θεραπείας Επαγωγής με Risankizumab σε Ασθενείς με Ενεργή Νόσο του Crohn Μέτριας έως Βαριάς Μορφής

M14-430

Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Συντήρησης και Μακροχρόνιας Επέκτασης της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Ουπαδασιτινίμπης (ABT-494) σε Συμμετέχοντες με Νόσο του Crohn οι Οποίοι Ολοκλήρωσαν τις Μελέτες M14-431 ή M14-433

Scroll to Top