Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Πολλαπλό Μυέλωμα

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

M13-494

Φάσης 3, Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Ανοικτή Μελέτη του Venetoclax και της Δεξαμεθαζόνης σε Σύγκριση με Πομαλιδομίδη και Δεξαμεθαζόνη σε Συμμετέχοντες με t(11;14)-Θετικό Υποτροπιάζον ή Ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Scroll to Top