Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ)

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενεργές δοκιμές για αυτή την ένδειξη.

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

M23-699

SELECT-SLE: Ένα Πρόγραμμα Φάσης 3 για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας καιτης Αποτελεσματικότητας της Ουπαδασιτινίμπης σε Ασθενείς με Μετρίως έωςΣοβαρά Ενεργό ΣΕΛ

Scroll to Top