Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Με Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Μ20-638

EudraCT

2021-000169-34

Φάση

3

Ένδειξη: 

Μ20-638

Φάσης 3, Ανοιχτού Σχεδιασμού Δοκιμή για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του Epcoritamab σε Συνδυασμό με Ριτουξιμάμπη και Λεναλιδομίδη (R2) σε σύγκριση με το R2 σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον ή Ανθεκτικό Θυλακιώδες Λέμφωμα (EPCORE™ FL-1)

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Αιματολογική Κλινική

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» και Οφθαλμιατρείο Αθηνών

Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»

Αιματολογική Κλινική

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΙΚΟ»

Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Oστών, EKΠA

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Αιματολογική Μονάδα Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Αιματολογικό Τμήμα, Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Αλεξάνδρα”

Ογκολογικό Τμήμα, Θεραπευτική Κλινική Ε.Κ.Π.Α

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Ο συμμετέχων θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

– Να έχει υποτροπιάζουσα/ανθεκτική (R/R) νόσο σε τουλάχιστον ένα προηγούμενο συστηματικό σχήμα που περιείχε ένα αντι-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) σε συνδυασμό με άλλο(-ους) παράγοντα(-ες) κατά του λεμφώματος.

– Iστολογικά επιβεβαιωμένο FL Βαθμού 1 έως 3α FL σταδίου II, III ή IV.

– Να μην έχει εκτεθεί στη λεναλιδομίδη εντός 12 μηνών πριν από την τυχαιοποίηση.

– Να έχει μία ή περισσότερες θέσεις μετρήσιμης νόσου με φθοριοδεοξυγλυκόζη (FDG-PET).

– Να μην έχει υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή μείζονα χειρουργική επέμβαση εντός 4 εβδομάδων από την τυχαιοποίηση.

– Να μην έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν σε αλλογενή μεταμόσχευση.

Scroll to Top