Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Οι Κλινικές Δοκιμές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην εξέλιξη της επιστήμης

Βοηθώντας τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας να παραμένουν ενήμεροι για τις κλινικές δοκιμές στην Ελλάδα.

Οι Κλινικές Δοκιμές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην εξέλιξη της επιστήμης

Βοηθώντας τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας να παραμένουν ενήμεροι για τις κλινικές δοκιμές στην Ελλάδα.

Κλινικές Ενδείξεις

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ενημέρωση των ασθενών για τις κλινικές δοκιμές.
Παρέχουμε πρόσβαση, διαρκή ενημέρωση και τη δυνατότητα ελέγχου της εμπειρίας σας κατά την διάρκεια της κλινικής δοκιμής 

Μη Μικροκυτταρικός
Καρκίνος του Πνεύμονα

Διάχυτο από B-μεγάλα
κύτταρα Λέμφωμα

Πολλαπλό Μυέλωμα

Θα Πρέπει να Πάρω Μέρος σε μια Κλινική Δοκιμή;

Η συμμετοχή σε μια κλινική δοκιμή είναι μια μεγάλη απόφαση, οπότε είναι σημαντικό να ερευνήσετε όλους της λόγους για της οποίους μια δοκιμή μπορεί να είναι κατάλληλη για εσάς ή όχι. Το βίντεο που ακολουθεί παρέχει κάποιες βασικές πληροφορίες για της κλινικές δοκιμές

 
Scroll to Top