Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Είναι κατάλληλη μία κλινική δοκιμή για εσάς;

Μια κλινική δοκιμή (ή κλινική μελέτη) είναι μια έρευνα που διεξάγεται σε εθελοντές ασθενείς προκειμένου να απαντηθούν επιστημονικά ερωτήματα και να προσδιοριστούν καλύτεροι τρόποι για τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία μιας νόσου. Ο σχεδιασμός μιας δοκιμής διέπεται από παγκοσμίως αποδεκτές και άκρως επιστημονικές, δεοντολογικές και ηθικές αρχές, καθώς η έγκριση και η συνταγογράφηση ενός φαρμάκου είναι απόρροια των κλινικών δοκιμών που τεκμηριώνουν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του.
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός ασθενούς σε μια κλινική δοκιμή, είναι να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιγράφονται στην εκάστοτε δοκιμή. Ο ιατρός της δοκιμής οφείλει να παρέχει στον ασθενή το έντυπο πληροφόρησης και συναίνεσης ώστε να ενημερωθεί για τα προσδοκόμενα οφέλη και κινδύνους από τη συμμετοχή του.

Κάθε μεμονωμένη κλινική δοκιμή είναι σημαντική για την προώθηση της έρευνας που μπορεί να οδηγήσει σε νέες αγωγές, θεραπείες και παρεμβάσεις προς όφελος των ασθενών και των οικογενειών τους. Ακόμη και οι δοκιμές που αποτυγχάνουν παρέχουν μια τεράστια ποσότητα δεδομένων που ανακατευθύνει τις μελλοντικές προσπάθειες.

Η σημασία της κλινικής έρευνας στην Ιατρική μπορεί να γίνει κατανοητή με μια επίσκεψη στο τοπικό φαρμακείο. Από τις οφθαλμικές σταγόνες και το φάρμακο για τον βήχα έως την ιβουπροφαίνη , πολλά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που είναι διαθέσιμα για καθημερινή χρήση προέκυψαν ως αποτέλεσμα μιας κλινικής δοκιμής. Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα έχουν επίσης περάσει από ενδελεχείς δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά πριν από την ευρεία χρήση τους.

Χωρίς τις κλινικές δοκιμές και τους πολύτιμους εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτές, η ιατρική καινοτομία θα είχε σταματήσει να υφίσταται. Οι κλινικές δοκιμές βασίζονται σε έναν ορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στη μελέτη, προκειμένου κρίσιμης σημασίας φάρμακα να καταστούν διαθέσιμα στα άτομα που τα έχουν ανάγκη.

Σε κάθε κλινική δοκιμή, ο ασθενής είναι προτεραιότητα. Χωρίς ασθενείς και υγιείς εθελοντές, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μεγάλο μέρος της επαναστατικής έρευνας που έχει αλλάξει την εικόνα της σύγχρονης ιατρικής φροντίδας.

Η συμμετοχή ενός ασθενούς είναι εθελοντική και η απόφασή του να συμμετέχει ή μη ή ακόμα και να διακόψει τη συμμετοχή του στην κλινική δοκιμή δεν θα επηρεάσει τις τρέχουσες ή μελλοντικές σχέσεις με τους ιατρούς του ή τις θεραπευτικές του επιλογές

Δεν θα λάβει αποζημίωση για τη συμμετοχή του στη δοκιμή

Δεν θα χάσει οποιοδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά του

Τα προσωπικά του δεδομένα προστατεύονται από το νόμο περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Όταν η κλινική δοκιμή ολοκληρωθεί, ή εάν η δοκιμή διακοπεί πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, η ερευνητική ομάδα θα σας ειδοποιήσει αμέσως και θα σας κατευθύνει στα επόμενα βήματα. Επίσης, θα τηρηθεί πλήρως η εμπιστευτικότητα σε σχέση με την κλινική δοκιμή. Εάν μια κλινική δοκιμή ολοκληρωθεί, η ερευνητική ομάδα θα είναι διαθέσιμη για να συζητήσει μαζί σας τα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές συχνά δημοσιεύονται σε έγκυρα επιστημονικά ή ιατρικά περιοδικά. Αυτό σημαίνει ότι πριν εγκριθεί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των δοκιμών, τα ευρήματα αξιολογούνται και υποστηρίζονται από τους ομότιμους συνεργάτες των ερευνητών των δοκιμών, οι οποίοι είναι επίσης ερευνητές και ειδικοί στο ίδιο πεδίο. Η ερευνητική δημοσίευση απευθύνεται στους συναδέλφους των ερευνητών, με σκοπό να παρέχει πληροφορίες που θα συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό των μελλοντικών μελετών για μια συγκεκριμένη νόσο. Πολλές από αυτές τις δημοσιεύσεις είναι αυτό που αποκαλούμε «ανοιχτής πρόσβασης», καθώς είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για κλινικές μελέτες με δημόσια ή ιδιωτική χρηματοδότηση στον ιστότοπο ClinicalTrials.gov. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται και ενημερώνονται από τον χορηγό ή τον κύριο ερευνητή της κλινικής δοκιμής. Μπορείτε να ρωτήσετε την ερευνητική ομάδα εάν τα αποτελέσματα της δοκιμής έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν.
Scroll to Top