Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Με Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M14-239

EudraCT

2018-001772-38

Φάση

2

Ένδειξη: 

M14-239

Φάσης 2, Ανοικτή Μελέτη Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας της Τελισοτουζουμάμπης Βεδοτίνης (ABBV-399) σε Συμμετέχοντες οι Οποίοι Έχουν Υποβληθεί στο Παρελθόν σε Θεραπεία για c-Met+ Μη Mικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Ογκολογική Κλινική

Euromedica Γενική Κλινική

Ογκολογική Κλινική

Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Ογκολογική Κλινική

Νοσοκομείο Metropolitan

Δ’ Ογκολογική Κλινική

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Ο συμμετέχων θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

  • Ιστολογικά τεκμηριωμένο ΜΜΚΠ μη-πλακωδών κυττάρων με καθορισμένη έκφραση EGFR (άγριου τύπου ή μετάλλαξη)
  • Προχωρημένο ή μεταστατικό c-Met + ΜΜΚΠ
  • Να έχει λάβει περισσότερες από 2 γραμμές προηγούμενης συστηματικής θεραπείας στον τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ΜΜΚΠ
  • Δεν θα πρέπει να έχει λάβει στο παρελθόν θεραπείες βασισμένες σε αντισώματα που στοχεύουν το c-Met
  • Δεν πρέπει να υπάρχει ιστορικό διάμεσης πνευμονοπάθειας ή πνευμονίτιδας που απαιτεί θεραπεία με συστηματικά στεροειδή
  • Δεν πρέπει να υπάρχουν τυχόν ενδείξεις πνευμονικής ίνωσης στην αξιολόγηση του απεικονιστικού ελέγχου ή ιστορικό πνευμονίτιδας ή διάμεσης πνευμονοπάθειας εντός 3 μηνών από την προγραμματισμένη πρώτη δόση του φαρμάκου της μελέτης
  • Δεν πρέπει να έχει υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία στους πνεύμονες <6 μήνες πριν από την πρώτη δόση της τελισοτουζουμάμπης βεδοτίνης
  • Συμμετέχοντες με μεταστάσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) είναι κατάλληλοι μόνο μετά την οριστική θεραπεία (όπως χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία)
  • Δεν πρέπει να υπάρχουν κλινικά σημαντικά ανεπιθύμητα συμβάντα που δεν έχουν υποχωρήσει (Βαθμού ≥ 2) από προηγούμενη αντικαρκινική θεραπεία
Scroll to Top