Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M14-430

EudraCT

2017-001225-41

Φάση

3

Ένδειξη: 

M14-430

Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Συντήρησης και Μακροχρόνιας Επέκτασης της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Ουπαδασιτινίμπης (ABT-494) σε Συμμετέχοντες με Νόσο του Crohn οι Οποίοι Ολοκλήρωσαν τις Μελέτες M14-431 ή M14-433

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Γαστρεντερολογική Κλινική

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Υπομελέτη 1

  1. Ο συμμετέχων πέτυχε κλινική ανταπόκριση στη Μελέτη M14-431 ή στη Μελέτη M14-433.
  2. Ο συμμετέχων ολοκλήρωσε την επίσκεψη Εβδομάδας 12 (σε συμμετέχοντες που επιτυγχάνουν ανταπόκριση την Εβδομάδα 12) ή την Εβδομάδα 24 (σε συμμετέχοντες που επιτυγχάνουν ανταπόκριση την Εβδομάδα 24) και τις διαδικασίες στη Μελέτη M14-431 ή στη Μελέτη M14-433. Η τελική ενδοσκόπηση για τις Μελέτες M14-431 ή M14-433 μπορεί να μην διεξαχθεί, εάν η ενδοσκόπηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Σημείωση:  Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν το Τμήμα 3/Κοόρτη 3 της Μελέτης M14-431, οι οποίοι έλαβαν ανοικτή Εκτεταμένη Θεραπεία, θα πρέπει να ενταχθούν στην Υπομελέτη 2.

Υπομελέτη 2

  1. Ο συμμετέχων ολοκλήρωσε την Εβδομάδα 52 της περιόδου συντήρησης της Μελέτης M14-430 (Υπομελέτη 1). Η ολοκλήρωση περιλαμβάνει την ενδοσκόπηση Εβδομάδας 52 της Υπομελέτης 1. Η ενδοσκόπηση Εβδομάδας 52 μπορεί να μην διεξαχθεί, εάν η ενδοσκόπηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ή οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή πανδημίας.
  2. Ο συμμετέχων πέτυχε κλινική ανταπόκριση την Εβδομάδα 24 και ολοκλήρωσε την επίσκεψη Εβδομάδας 24 και τις διαδικασίες στο Τμήμα 3/Κοόρτη 3 της Μελέτης M14-431.

Υπομελέτη 3

  1. Ο συμμετέχων έχει παραμείνει στην Υπομελέτη 2 για τουλάχιστον 12 μήνες.
  2. Ο συμμετέχων έχει λάβει ανοικτή ουπαδασιτινίμπη 30 mg QD για τουλάχιστον 6 μήνες κατά τη διάρκεια της Υπομελέτης 2
  3. Ο συμμετέχων βρίσκεται σε σταθερή ύφεση για τουλάχιστον 6 μήνες, η οποία ορίζεται ως:

α.      CDAI < 150

ΚΑΙ

β.      CRP < 5 mg/L και FCP < 250 mg/kg

ΚΑΙ

γ.      Ο συμμετέχων δεν λάμβανε τοπικά (από το ορθό ή υπόθετο) ή συστηματικά κορτικοστεροειδή για CD ≥ 90 ημέρες πριν από την είσοδο στην Υπομελέτη 3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αιματοκρίτης για υπολογισμό του CDAI, της CRP και της FCP κατά την Επίσκεψη Αναφοράς θα πρέπει να αξιολογείται εντός 4 εβδομάδων πριν από την ένταξη για να επιβεβαιώνεται ότι οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε σταθερή ύφεση κατά την ένταξη στην υπομελέτη και θα αποτελούν τα αποτελέσματα Αναφοράς (Εβδομάδα 0).

  1. Ο συμμετέχων δεν έχει λάβει οποιαδήποτε νέα φαρμακευτική αγωγή ή δεν έχει αυξηθεί η δόση της τρέχουσας συγχορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής του συμμετέχοντος για τη θεραπεία της CD τους τελευταίους 3 μήνες
Scroll to Top