Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M14-465

EudraCT

2015-003333-95

Φάση

3

Ένδειξη: 

M14-465

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά-Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης του Upadacitinib (ΑΒΤ-494) με το Εικονικό Φάρμακο και με Αδαλιμουμάμπη σε Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα οι Οποίοι βρίσκονται υπό Σταθερή Βασική Θεραπεία με Μεθοτρεξάτη (MTX) και Έχουν Ανεπαρκή Ανταπόκριση στην MTX (MTX-IR)

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό Α’ Προπαιδευτική Κλινική Αγίου Θωμά 17, 11527

Αθήνα, Ελλάς

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top