Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M14-533

EudraCT

2016-000674-38

Φάση

3

Ένδειξη: 

M14-533

Φάσης 3 Πολυκεντρική, Μακροχρόνια Επέκταση της Μελέτης για Εκτίμηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας της Ουπαδασιτινίμπης (ABT-494) σε Συμμετέχοντες με Ελκώδη Κολίτιδα

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top