Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M15-554

EudraCT

2016-004152-30

Φάση

3

Ένδειξη: 

M15-554

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει το ABT-494 με Εικονικό Φάρμακο σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα οι οποίοι Έχουν Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης σε Τουλάχιστον Ένα Βιολογικό Τροποποιητικό της Νόσου Αντιρρευματικό Φάρμακο (bDMARD) – SELECT –PsA 2

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top