Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M15-555

EudraCT

2015-003376-75

Φάση

3

Ένδειξη: 

M15-555

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά-Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης της Μονοθεραπείας με Upadacitinib (ABT-494) με τη Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) σε Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Με Ανεπαρκή Ανταπόκριση στην MTX

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top