Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M15-572

EudraCT

2016-004130-24

Φάση

3

Ένδειξη: 

M15-572

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει την Ουπαδασιτινίμπη (ABT-494) με Εικονικό Φάρμακο και με Αδαλιμουμάμπη σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα οι οποίοι Έχουν Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης σε Τουλάχιστον Ένα Μη Βιολογικό Τροποποιητικό της Νόσου Αντιρρευματικό Φάρμακο (DMARD) – SELECT – PsA 1

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top