Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M15-925

EudraCT

2016-000933-37

Φάση

3

Ένδειξη: 

M15-925

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Δραστικό Μέσο, Διπλά-Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης της Ουπαδασιτίμπης  (ΑΒΤ-494) με την Αβατασέπτη σε Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα με Ανεπαρκή Ανταπόκριση ή Δυσανεξία σε Βιολογικά DMARD (bDMARD) υπό Σταθερή Δόση Συμβατικών Συνθετικών Τροποποιητικών της Νόσου Αντιρρευματικών Φαρμάκων (csDMARD)

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top