Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M15-998

EudraCT

NCT03671148

Φάση

3

Ένδειξη: 

M15-998

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει τη Ρισανκιζουμάμπη με το Εικονικό Φάρμακο σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα Συμπεριλαμβανομένων Εκείνων Με Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης ή Δυσανεξίας σε Βιολογική Θεραπεία (ες) (KEEEPsAKE 2)

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ΝΝΑ

Ρευματολογική Κλινική, Δεινοκράτους 70, Αθήνα 11521

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ Ρευματολογική Ανοσολογική Κλινική Βούτες, 71500

Ηράκλειο, Ελλάς

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top