Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M16-000

EudraCT

2016-003191-50

Φάση

3

Ένδειξη: 

M16-000

Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο 52 Εβδομάδων Μελέτης Συντήρησης και Ανοικτή Μελέτη Επέκτασης της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Ρισανκιζουμάμπης σε Συμμετέχοντες με Νόσο του Crohn

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top