Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M16-011

EudraCT

2017-002465-22

Φάση

3

Ένδειξη: 

M16-011

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει τη Ρισανκιζουμάμπη με το Εικονικό Φάρμακο σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα (PsA) με Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης ή Δυσανεξίας σε Θεραπεία με Τουλάχιστον Ένα Τροποποιητικό της Νόσου Αντιρρευματικό Φάρμακο (DMARD) (KEEEPsAKE 1)

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ Ρευματολογική Ανοσολογική Κλινική Βούτες, 71500

Ηράκλειο, Ελλάς

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως

Ρευματολογική κλινική

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top