Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M16-047

EudraCT

2017-005126-37

Φάση

3

Ένδειξη: 

M16-047

Φάσης 3 Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Διπλά Τυφλή Μελέτη για Εκτίμηση της Ουπαδασιτινίμπης σε Συνδυασμό με Τοπικά Κορτικοστεροειδή σε Έφηβους και Ενήλικες Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top