Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M18-891

EudraCT

2018-001383-28

Φάση

3

Ένδειξη: 

M18-891

Φάσης 3 Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Διπλά Τυφλή Μελέτη για Εκτίμηση της Ουπαδασιτινίμπης σε Εφήβους και Ενήλικες Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top