Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Με Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M19-063

EudraCT

2019-002621-30

Φάση

3

Ένδειξη: 

M19-063

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

No results found.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι ηλικίας ≥ 18 ετών για το Μέρος 1 και τουλάχιστον 12 ετών για το Μέρος 2.  Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν διαγνωστεί με ΟΜΛ με βάση τα Κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) (2017) και είτε να προγραμματίζουν να υποβληθούν σε αλλογενή SCT είτε να έχουν υποβληθεί σε αλλογενή SCT εντός των προηγούμενων 30 ημερών.  Μπορούν να συμπεριληφθούν όλοι οι τύποι και οι κατηγορίες κατά WHO της ΟΜΛ και οποιασδήποτε αριθμός προηγούμενων γραμμών θεραπείας.

Scroll to Top