Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Με Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M20-259

EudraCT

2020-002674-26

Φάση

3

Ένδειξη: 

M20-259

Φάσης 3, Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Τυφλοποιημένη ως προς τον Αξιολογητή της Αποτελεσματικότητας Μελέτη της Ρισανκιζουμάμπης σε Σύγκριση με την Ουστεκινουμάμπη για τη Θεραπεία Ενήλικων Συμμετεχόντων με Μέτρια έως Σοβαρή Νόσο του Crohn οι Οποίοι Απέτυχαν σε Anti-TNF Θεραπεία

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

No results found.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Ο συμμετέχων θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

– Επιβεβαιωμένη διάγνωση  νόσου του Crohn για τουλάχιστον 3 μήνες αξιολογώντας την μέση ημερήσια συχνότητα κοπράνων (SF), τη μέση ημερήσια βαθμολογία κοιλιακού πόνου (ΑP), και τη βαθμολογία SES-CD.

– Bαθμολογία CDAI 220 έως 450.

– Αποδεδειγμένη δυσανεξία ή ανεπαρκής ανταπόκριση σε μία ή περισσότερες θεραπείες anti-TNF.

– Ο συμμετέχων να μην έχει Καμία επι του παρόντος γνωστή επιπλοκή της Νόσου του Crohn.

Scroll to Top