Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Με Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M20-466

EudraCT

2020-005303-39

Φάση

3

Ένδειξη: 

M20-466

Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη για την Εκτίμηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του ABBV-154 σε Συμμετέχοντες με Μετρίως έως Σοβαρά Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα με Ανεπαρκή Ανταπόκριση σε Βιολογικά ή/και Στοχευμένα Συνθετικά Τροποποιητικά της Νόσου Αντιρευματικά Φάρμακα (b/tsDMARD)

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

No results found.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Ο συμμετέχων θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

  • Ενήλικοι ηλικίας 18 – 75
  • Κλινική διάγνωση ΡΑ για εκπλήρωση των κριτηρίων ταξινόμησης του ACR/Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ενάντια στις Ρευματοπάθειες (EULAR) του 2010
  • Να έχει ≥ 6 διογκωμένες αρθρώσεις και ≥ 6 ευαίσθητες αρθρώσεις στην Επίσκεψη Αναφοράς.
  • Να είχε παρουσιάσει ανεπαρκή ανταπόκριση σε τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία b/tsDMARD για ΡΑ.
  • Να βρίσκεται υπό σταθερή δόση MTX.
  • Να μην έχει διακόψει προηγούμενη θεραπεία με αδαλιμουμάμπη λόγω δυσανεξίας ή τοξικότητας.
Scroll to Top