Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Με Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M20-621

EudraCT

2021-000168-31

Φάση

3

Ένδειξη: 

M20-621

Μια Τυχαιοποιημένη, Ανοιχτού Σχεδιασμού Δοκιμή Φάσης 3 για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του Epcoritamab σε Συνδυασμό με το Θεραπευτικό Σχήμα R-CHOP Έναντι του Σχήματος R-CHOP σε Ασθενείς με Νεοδιαγνωσθέν Διάχυτο Λέμφωμα από Μεγάλα Β-Κύτταρα (DLBCL).

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Αιματολογική Κλινική

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» και Οφθαλμιατρείο Αθηνών

Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»

Αιματολογική Κλινική

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΙΚΟ»

Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Oστών, EKΠA

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Αιματολογική Μονάδα Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Αιματολογικό Τμήμα, Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Αλεξάνδρα”

Ογκολογικό Τμήμα, Θεραπευτική Κλινική Ε.Κ.Π.Α

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Ο συμμετέχων θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

 • Ενήλικοι άνδρες ή γυναίκες, ηλικίας ≥ 18 και < 80 ετών.
 • Nα έχει νεοδιαγνωσθέν, ιστολογικά επιβεβαιωμένο CD20+ DLBCL (de novo ή ιστολογικά μετασχηματισμένο από μια διάγνωση οζώδους λεμφώματος) και συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
  • DLBCL NOS
  • HGBCL DLBCL morphology
  • T cell/histiocyte rich BCL
  • EBV+ DLBCL, NOS
  • FL Grade 3b
 • Με ιστολογικό τύπο μετασχηματισμένο από οζώδες λέμφωμα (tFL) δεν πρέπει να έχει λάβει προηγούμενη θεραπεία με >1 γραμμές θεραπείας για το FL.
 • Να έχει τουλάχιστον μία στοχευμένη βλάβη και PET-θετική σε τομογραφία PET-CT
 • IPI Score 2-5
 • ECOG performance status score 0-2
Scroll to Top