Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M23-699

EudraCT

2023-503655-10-00

Φάση

3

Ένδειξη: 

M23-699

SELECT-SLE: Ένα Πρόγραμμα Φάσης 3 για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας καιτης Αποτελεσματικότητας της Ουπαδασιτινίμπης σε Ασθενείς με Μετρίως έωςΣοβαρά Ενεργό ΣΕΛ

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ Ρευματολογική Ανοσολογική Κλινική Βούτες

71500, Ηράκλειο, Ελλάς

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό Α’ Προπαιδευτική Κλινική Αγίου Θωμά 17, 11527

Αθήνα, Ελλάς

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αττικό Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ρίμινι 1

12462, Χαϊδάρι, Ελλάς

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Κύρια Κριτήρια Καταληλότητας – Κλινική διάγνωση ΣΕΛ τουλάχιστον 24 εβδομάδες πριν από την Αρχική Εκτίμηση .
– Κατά την Αρχική Εκτίμηση, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:
•θετικοί σε έλεγχο ανίχνευσης αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ANA) (τίτλος ≥ 1:80)
•θετικοί σε έλεγχο ανίχνευσης αντισωμάτων κατά του DNAδιπλής έλικας (dsDNA)
•θετικοί σε έλεγχο ανίχνευσης αντισωμάτων κατά τουαντιγόνου Smith ασθενής πρέπει να λαμβάνει σταθερή θεραπεία υποβάθρου για ≥ 30 ημέρες πριν από την Έναρξη της δοκιμής (με την εξαίρεση των από του στόματος κορτικοστεροειδών [OCS], των οποίων η δόση πρέπει να είναι σταθερή για ≥14 ημέρες πριν από την Έναρξη της δοκιμής) με
• ανθελονοσιακά [υδροξυχλωροκίνη ≤400 mg ημερησίως, χλωροκίνη ≤ 500 mg ημερησίως, κινακρίνη ≤ 100 mg ημερησίως],
• ή/και πρεδνιζόνη (ή ισοδύναμο πρεδνιζόνης) (≤ 20 mg ημερησίως),
• ή/και όχι περισσότερα από 1 από τα ακόλουθα: αζαθειοπρίνη (≤ 150 mg ημερησίως), μυκοφαινολάτη μοφετίλ (≤ 2 g ημερησίως), μυκοφαινολάτη νατριούχος ≤1.440 mg/ημέρα, λεφλουνομίδη (≤ 20 mg ημερησίως), κυκλοσπορίνη, τακρόλιμους, βοκλοσπορίνη (≤ 23,7 mg δις ημερησίως), μεθοτρεξάτη (≤ 25 mg εβδομαδιαίως) ή μιζοριμπίνη (≤ 150 mg ημερησίως), – hSLEDAI ≥ 6, εκ των οποίων ≥4 βαθμών είναι κλινικοί (δεν βασίζεται σε εργαστηριακά κριτήρια), κατακυρωμένος με ανεξάρτητο τρόπο κατά την Αρχική Εκτίμηση. Η βαθμολογία στον κλινικό hSLEDAI (δεν βασίζεται σε εργαστηριακά κριτήρια) πρέπει να επιβεβαιώνεται εκ νέου ως ≥ 4 κατά την επίσκεψη Έναρξης της δοκιμής. Η κεφαλαλγία ή η οργανική εγκεφαλική βλάβη λόγω του λύκου δεν προσμετρώνται ως βαθμοί hSLEDAI που απαιτούνται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας, αλλά θα πρέπει να τεκμηριώνονται στον hSLEDAI, εάν υφίστανται. – Συνολική Αξιολόγηση από τον Γιατρό (PhGA) ≥ 1 κατά τη διάρκεια της περιόδου αρχικής εκτίμησης.

Scroll to Top